Náboženství v Japonsku

Šintoismus

Šintoismus (japonsky 神道šintó, neboli „cesta bohů“) je původní japonské náboženství, jehož raná forma se objevuje již v období Jajoi (300 př.n.l. – 300 n.l.) a rozmach zažívá od období Jamato (250 – 700 n.l.). Od období Jamato je vedle šintoismu vyznáván i buddhismus a tato dvě náboženství spolu v životech Japonců koexistují dodnes.

Šintoismus nemá posvátnou knihu, která by vysvětlovala náboženské praktiky tohoto náboženství, vznik šintoistických božstev je popsán v nejstarších japonských kronikách Kodžiki a Nihonšoki, pocházejících z 8. století. Mýty praví, že prvních pět bohů vzniklo samovolně a usadilo se v nebeské říši. Potom se zrodilo sedm božských pokolení, z nichž stvořitelský pár, bůh Izanagi („Ten, který zve“) a bohyně Izanami („Ta, která zve“), dal vznik japonským ostrovům a mnoho nižších božstvům. Mezi tato božstva patřilo i božstvu ohně a vody. Při zrození boha ohně se Izanami popálila a zemřela. Zdrcený Izanagi se ji marně pokusí přivést zpět z podsvětí. Poté ze sebe v řece smývá znečištění způsobené pobytem v podsvětí. Při tomto omývání se narodila další božstva, např. nejvýznamnější šintoistické božstvo – bohyně slunce Amaterasu („záře na nebesích“).

Šintoismus nemá jasně daná pravidla či dogmata, zásadním prvkem je však uctívání kami. Kami jsou božstva přírodní, jako jsou například řeky, kameny, hory nebo přírodní živly, a božstva, která vznikla zbožštěním duší zemřelých předků. Kami se vyznačují tím, že mají větší schopnosti než lidé a mají větší sílu. Tato síla nepramení z žádného společného zdroje, ale jejich posvátnost jim propůjčuje právě jejich krása, velikost, neobvyklost, nebo jen pocit přítomnosti kami.

Šintoismus je uctíván ve dvou podobách. Kami jsou uctíváni v šintoistických svatyních, kterým je mnoho po celém Japonsku, a dále jsou uctívány duše zemřelých v rodinných svatyních.

Šintoismus vyznává mýtus, že císař je potomkem bohyně Amaterasu. V letech 1868-1946 byl šintoismus státním náboženstvím Japonska a součástí náboženského kultu byla i povinná úcta k božskému původu císařů. Císař byl pokládán za „posvátného a nedotknutelného“.. Takto pojatý šintoismus tak přispíval k rozvoji japonského nacionalismu. V roce 1946 se na nátlak okupační správy císař zřekl svého božství.

DSCF9854V Japonsku je několik milionů šintoistických svatyň. Typické jsou brány do svatyně – torii. Tradičním rituálem je před vstupem do svatyně umýt si ruce a ústa v očistném zastřešeném bazénku. Umývání má svůj daný postup: 1. Vezměte naběračku do pravé ruky, naberte vodu a vylijte ji na levou ruku. 2. Vezměte naběračku do levé ruky, naberte vodu a vylijte ji na pravou ruku. 3. (volitelné) Vezměte pravou rukou naběračku, naberte vodu, vylejte si ji do levé dlaně. Z dlaně se napijte vody, propláchněte si ústa a vodu stranou opatrně vyplivněte na zem. 4. Oběma rukama vezměte naběračku na dolní část, zvedněte ji před sebe a nechte vodu z naběračky slít na držák – takto umytou naběračku vraťte na původní místo. Je nutno podotknout, že se považuje za neslušné využít očistný bazének k mytí např. obličeje nebo nohou.

Buddhismus

SensojiBuddhismus přišel do Japonska z Koreje v 6. století (538 n.l.), tedy v období Jamato, kdy král korejského království Pekče daroval císařskému dvoru sošku Buddhy a texty súter. Císař Kinmei, který sám zastával funkci vrchbího šintoistického kněze, záhy čelil kritice předních šlechtických rodů Mononobe a Nakatomi, přičemž rod Soga byl naopak pro to, aby byl buddhismus po Japonsku rozšířen. Buddhismus byl tedy v počátcích záležitostí pouze vládnoucích vrstev. Rodu Soga se v mocenských bojích nakonec podařilo porazit rod Mononobe (r. 587) a importovaný buddhismus přestal byl přijímán s jistou dávkou nedůvěry.

Buddhismus se začal šířit po celé zemi obzvláště poté, jakmile se regentem císařovny Suiko stal princ Šótoku (574 – 621 n.l.). Ten začal v japonsku buddhismus nadšeně propagovat a za jeho působení vzniklo mnoho buddhistických chrámů včetně dnes nejstaršího existujícícho komplexu v Japonsku, chrámu Hórjúdži ve městě Nara.

Velký rozkvět zažil buddhismus v následujícím období, období Nara, kdy se buddhistické učení stalo přístupné všem vrstvám japonské společnosti. V tomto období do Japonska přichází více buddhistických škol a postupně stoupá vliv buddhistických mnichů a vnitřní politiku státu. Z tohoto důvodu bylo nakonec hlavní město přestěhováno z Nary (která tedy byla hlavním městem v letech 710 – 794) do Kjóta a v tomto období končí také období Nara.

V následujícím období Heian (794 – 1185) byly v Japonsku vytvořeny školy Šingon a Tendai, školy ezoterického buddhismu pocházející z Číny.

Skutečně celonárodním náboženstvím se však buddhismus stal až v dalším období, období Kamakura (1185 – 1333), kdy se do Japonska dostávají nové směry, s kterými se ztotožňují i lidové vrstvy. V tomto období v Japonsku vzniká škola Čisté země, zen buddhismus, který velmi oblíbila samurajská vrstva, a učení mnicha Ničirena (zakládajícího své učení na Lotosové sútře).

Buddhismus v Japonsku od 17. do 19. století nezažil další podstatnější rozkvět, přičemž po revoluci Meidži (1868) je upřednostňován opět šintoismus oslavující císaře.

Ve 20. století nicméně vznikají nové sekty, jako je např. Sóka Gakkai.

Křesťanství

Křesťanství se v Japonsku začalo šířit díky sv. Františku Xaverskému, který do Japonska přicestoval v roce 1549. Ze začátku se jezuitům dařilo šířit křesťanství bez větších problémů, na přelomu 16. A 17. se však objevují první protikřesťanské edikty a kolem poloviny 17. století se již v Japonsku nenacházejí žádní misionáři – několik desítek tisíc křesťanů je umučeno a díky soustavnému nátlaku křesťanství v Japonsku v podstatě zaniká. Hlavním cílem politika šógunátu Tokugawa je totiž izolovat Japonsko od ostatního světa. Křesťanství se mohlo opět v Japonsku rozšiřovat až po revoluci Meidži, od roku 1873, kdy byl zrušen zákaz křesťanství. Dnes je v Japonsku 1 – 3 miliony křesťanů, přičemž největší počet žije v prefektuře Nagasaki, kde historicky působili jezuité spolu s Františkem Xaverským.

facebookfacebook

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *